...

Laluz in Den Haag!

Een goede ex collega van mij, Geert Jan, benaderde mij onlangs met de vraag of ik hem wilde helpen met publiciteit voor de stichting Laluz. Nou help ik over het algemeen graag, maar in dit geval helemaal. Laluz is een stichting die professionals koppelt aan ideële organisaties, waarbij professionals hun eigen vak in kunnen zetten voor die organisatie. Wat een prachtig concept!

Op 26 november start het city program Den Haag, en gaan mensen in 4 maanden aan de slag met een opdracht voor een goed doel of een social enterprise. Ondersteund door een coach. Een voorbeeld van een organisatie die meedoet is de Hartstichting. Meer info over Laluz vind je op: https://www.youtube.com/watch?v=eer87xf_rE4.

Voor meer info over en inschrijven voor het city program in Den Haag, kun je terecht bij Geert Jan Braber (geertjan.braber[apestaartje]minbzk.nl)

Waar ben jij eigenlijk mee bezig?

“Waar ben jij eigenlijk mee bezig?”

Ken je dat gevoel van schrik, zodra je onverwacht scherp wordt ondervraagd?

“Waar ben jij eigenlijk mee bezig?”, vroeg mijn schoonvader mij afgelopen weekend tijdens de familiereünie. “Ja, op je werk.”, vervolgde hij. Ah, op mijn werk, bedoelt hij. Nu zit ik al bijna 10 jaar in de schoonfamilie en ik dacht altijd dat ik inmiddels wel was geaccepteerd. Maar ik was toch blij dat hij doelde op mijn werk en niet op iets fundamentelers. Blij met de plotselinge belangstelling voor mijn werk dacht ik even na hoe ik dat het best zou kunnen uitleggen. Het vak van adviseur / coach binnen de publieke sector staat ver weg van zijn belevingswereld als gepensioneerde arbeider bij de Hoogovens in IJmuiden.

Dus ik vertelde hem over een van mijn laatste ervaringen. Op een mooie herfstdag, zat ik, in een veel te klein zaaltje, met een aantal medewerkers van een gemeente, te praten over politiek-bestuurlijke gerichtheid. Bij binnenkomst hadden deze medewerkers er duidelijk zin in: waarom was dit nodig? En kunnen we vanmiddag wat eerder stoppen? Maar goed, gaandeweg de bijeenkomst ontstond er toch een geanimeerd gesprek. Over de lokale politiek en de beelden en vooroordelen die er binnen de groep over de politiek bestonden. Later in het programma sloten enkele gemeenteraadsleden aan in het gesprek dat ik faciliteerde. Al snel kwam op tafel dat er vergelijkbare vooroordelen over ‘de ambtenaar’ zijn. Wat een open en eerlijk gesprek ontstond er! Over beeldvorming, drijfveren en kwaliteiten. En over hoezeer in ons democratische stelsel beide domeinen elkaar nodig hebben. Het leek wel alsof er toen, in dat veel te kleine zaaltje, iets van genegenheid ontstond. Misschien zelfs iets van… liefde. Professioneel natuurlijk. Ik herinner me dat ik met een zeer blij gevoel weer naar huis ging.

En terwijl ik dit verhaal aan mijn schoonvader vertelde stond ik weer met een grote glimlach op mijn gezicht. “Ah, ok.”, zei mijn schoonvader. En begon te vertellen over de nieuwste vissen in zijn aquarium.

 

Workshop 13 november: "Met een zaklamp zoeken in een overbelichte samenleving"

Reflectieworkshop voor de publieke leider

Waarom?  De publieke sector verandert radicaal. Overheidsorganisaties balanceren tussen hun maatschappelijke meerwaarde, hun middelen en hun legitimiteit. Het ‘old school’ leiderschap voldoet niet meer. De spanning tussen loslaten en richting-geven heeft geheel nieuwe dimensies. De leiders binnen de overheidsorganisaties werken aan hun eigen herpositionering en hun leiderschapsaanpak. En bovenal aan de vraag: ‘hoe sluit ik goed aan op de innovatieve energie die er maatschappelijk voelbaar is?’.

Het is een proces zonder formats, zonder spoorboekje. Het is eerder: werkenderweg ontwikkelen, improviseren, evalueren en reflecteren. En het voelt soms als een zoekproces met een zwakke zaklamp in een overbelichte omgeving waarin alles aandacht lijkt te moeten hebben.

Ter ondersteuning van dit zoekproces organiseren we een workshop gericht op het benodigde nieuwe leiderschap. De voeding bestaat uit een mix van benaderingswijzen en analyses die we toepassen op dilemma’s en vraagstukken van de deelnemers. We noemen als voorbeelden: de Fatale Staat van Paul Frissen, de logicaopvattingen in vier domeinen (van Publiek Domein) en de Organisational Role Analysis uit de (executive) coaching. U gaat naar huis met minimaal één inzicht of idee om uw zoektocht meer koers en vaart te geven.

 

Waar, wanneer en met wie?  De workshop is bestemd voor leiders in het publieke domein. De begeleiding wordt verzorgd door Harry Slegh (De Vicco coaching & mediation) en Almer Toby (De Publieke Adviseur).

Datum: donderdag 13 november 2014, van 15.00 uur tot 20.00 uur

Locatie: Nieuwegracht 56, Utrecht.

Prijs per deelnemer: € 350,-, exclusief BTW, inclusief lichte maaltijd.

 

Meer informatie?  Wil je graag meer informatie, neem dan contact op met Harry Slegh (tel: 06 54 600 269), Almer Toby (tel: 06 425 24 625) of kijk op op de Publiek Domein Dag Akademie (http://dagakademie.nl/). Op die site kun je je ook inschrijven.

Insights en de basisschool van mijn zoontje

Dit jaar bestaat Insights Benelux 10 jaar. En om dat heugelijke feit te vieren biedt Insights Benelux gratis Insightsprofielen aan aan leraren. Plak daar een adviseur (ook gratis natuurlijk) aan vast die met Insights kan werken, iemand zoals ik dus, en er ligt zomaar een prachtig aanbod voor een school voor een gratis training / workshop. Met dit onder de arm ben ik eens koffie gaan drinken met de directeur van de Fakkel. Niet zomaar een basisschool, maar de school waar mijn eigen zoon Merlijn naar groep 2 gaat. De directeur was erg in haar nopjes met dit aanbod en na 2 kopjes koffie waren we er uit. Onderwerp: communicatie met ouders. Ik ben blij iets terug te kunnen doen voor de school waar mijn zoon het zo naar zijn zin heeft. En niet in de laatste plaats omdat budgetten voor persoonlijke ontwikkeling van leraren niet vanzelfsprekend zijn.

insights logoDe publieke adviseur is de drijvende kracht achter Insights voor en door de overheid. Insights is een toegankelijk instrument dat ondersteunt bij de ontwikkeling van individu, team en organisatie. Wij hebben ruime ervaring bij het toepassen van Insights bij de veranderingen die nu gaande zijn binnen de overheid.

Een vrijblijvende afspraak?

06 425 24 625 of info@depubliekeadviseur.nl