...

Insights, een sterk hulpmiddel

Insights Discovery is een instrument om persoonlijke gedragsvoorkeuren te meten. Het is een waardevrij instrument, gebaseerd op de theorie van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung. Het geeft meer inzicht in jezelf en anderen en daarmee helpt het bij het versterken van persoonlijke, team- en organisatie-effectiviteit. Let wel, het is ‘slechts’ een hulpmiddel. Zoals bij elk instrument staat of valt de effectiviteit er van bij de vraag hoe je het hanteert. Voor de overheid geldt dat Insights steeds meer de de facto standaard aan het worden is. Zo hebben alleen al bij het Rijk meer dan 10.000 medewerkers hun eigen profiel. Daarmee is het een gemeenschappelijke taal voor team- en organisatieontwikkeling.

Voor de overheid: toegepast en met resultaat

Dé overheid bestaat niet. En toch zijn er enkele ontwikkelingen gaande die bijna alle overheidsorganisaties raken. Of het nu een beleids-, een uitvoerings- of een toezichtsorganisatie is. En of het nu binnen het Rijk, een provincie, een gemeente of elders binnen de publieke sector is. Thema’s als samenwerken in netwerken en ketens, opdrachtgever/opdrachtnemerschap, de 4 R’en van leiderschap, het groter worden van de span of control van leidinggevenden en het versterken van politieke en omgevingssensitiviteit zijn in veel organisaties actueel.

Bottom line vraagt dit van medewerkers en leidinggevenden in de publieke sector een andere manier van gedrag. Om hierbij te ondersteunen bieden wij de volgende programma’s:

  • Insights en verbinden met netwerkpartners
  • Insights en de gelijkwaardige dialoog
  • Insights en opdrachtgever / opdrachtnemerschap
  • Insights en omgevingsbewustzijn

Door de overheid

Wij zijn allen zelfstandige publieke professionals en/of ondernemende ambtenaren. Met hart en ziel verknocht aan de publieke zaak. Met kennis en ervaring van wat wel en wat niet werkt binnen de overheid. En met een drive om ons in te zetten voor een sterke publieke sector met geïnspireerde professionals.

Herken je je in dit profiel? Neem dan contact op. We zijn altijd op zoek naar versterking!

Adviseurs voor & door de overheid

  • Almer Toby

    Almer is eigenlijk vanaf zijn studietijd verbonden aan de overheid. Na zijn studie bestuurskunde... LEES VERDER >>

Sponsoren

  • Beter Werken in het Openbaar Bestuur

    "Insights voor en door de overheid" wordt gesponsored door het programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur van het... LEES VERDER >>

Een vrijblijvende afspraak?

06 425 24 625 of info@depubliekeadviseur.nl