...

"On task"

is jargon voor een team dat zich richt op de taak waar het voor is opgericht. En op een dusdanige manier die je mag verwachten van de teamleden en teamleider. Dit staat voorop in mijn aanpak in werken met teams. Daarnaast wordt een groep individuen pas een energiek team zodra er aandacht is voor het proces (“hoe willen wij samenwerken?”) èn zodra er ruimte is voor de eigenheid van de individuen binnen de groep. Hiervoor zijn collectief en individueel leren van groot belang. Kortom, het verbinden van taak, teamontwikkeling en leren.

Producten en dienstverlening

Uiteraard is mijn dienstverlening afgestemd op dat wat nodig is in de specifieke situatie van de klant. Desalniettemin bied ik ook een aantal producten aan die met kleine aanpassingen klantspecifiek te maken zijn. Die producten zijn:

  • Teamambitie en ontwikkeltraject
  • Afstemmen en verbinden – binnen en buiten het team
  • MT’s – samen leidinggeven aan verandering
  • Persoonlijk leiderschap in teams
  • Schaduwwerken in teams – de teamontwikkeling voorbij

In mijn werk maak ik gebruik van diverse instrumenten en theorieën, onder andere van systeemdenken, Theory U, Insights Discovery en Insights Transformational Leadership.

Mijn achtergrond

Ik ben opgegroeid in een woongroep. Van jongs af aan ben ik bezig geweest met groepen te lezen. Hoe is de dynamiek in zo’n groep? Om welke grapjes wordt gelachen? En om wiens grapjes wordt gelachen? Welke behoeften hebben de verschillende individuen in zo’n groep? En hoe uiten zij die en soms ook niet? In die woongroep heb ik ook geleerd om de dynamiek te beïnvloeden. Door vragen te stellen. Door het voeren van het goede gesprek. Of simpelweg door er energie in te pompen. Sindsdien heb ik een voorliefde voor groepen en teams. Niets geeft mij zo veel voldoening als met een op elkaar ingespeeld team een prachtige prestatie neer te zetten. En tegelijkertijd zijn dergelijke teams, ook binnen de publieke sector, niet vanzelfsprekend. Ik lever graag mijn bijdrage aan het bouwen van die sterke teams!

Een vrijblijvende afspraak?

06 425 24 625 of info@depubliekeadviseur.nl