...

Verandertraject: van gelijk hebben naar gelijk krijgen

Een directeur bij een ministerie was van mening dat zijn directie (80 mensen) inhoudelijk hoogwaardig werk afleverde, maar dat dat tot weinig resultaten leidde in de Haagse beleidsarena. “Help mij van gelijk hebben naar gelijk krijgen te komen” was zijn vraag aan mij. Samen met mijn collega-adviseur Brian Fischel heb ik een verandertraject opgestart en begeleid om te gaan werken volgens de principes van “Projectmatig Creëren”. Dit traject was een combinatie van bovenstroom en onderstroominterventies. Bovenstroom: een andere manier van werken die werd vastgelegd in ‘spelregels’, het begeleiden van Project Start Ups met voltallige projectteams om richting en aanpak te bepalen en werken volgens principes van opdrachtgever – opdrachtnemer. Belangrijk in deze opdracht was het begeleiden van het goede gesprek. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die met elkaar hun verwachtingen deelden en het eventueel opruimen van oud zeer, kortom de onderstroom. En het begeleiden van het MT, want hoe doe je dat eigenlijk, projectmatig werken in een lijnorganisatie?

Positionering en teamontwikkeling van afdeling interne projectleiders

Een hoofd van een afdeling interne projectleiders van een publieke shared service organisatie wil zijn afdeling een kwaliteitsimpuls geven. Vragen waar hij mee worstelt zijn onder andere “wat is het bestaansrecht van onze afdeling?”, “hebben de projectleiders elkaar wel nodig?” en “hoe geef ik leiding aan deze club?”.

Dit traject bestond uit vier bijeenkomsten. Het startte met een verdiepte onderlinge kennismaking en eindigde met een gezamenlijke presentatie van het door het hele team gemaakte business plan aan de directie van de organisatie. Tussendoor hebben we gewerkt aan de bovenstroom (collectieve ambitie, business plan) en onderstroom (groepsdynamiek, afstemmen en verbinden, feedback). Tijdens de presentatie aan de directie spatte de hechtheid van het team en hun ambitie er van af.

Dit traject resulteerde in een geïnspireerd team dat ruimte wist te creëren om invulling te geven aan de collectieve ambitie.

MT op pad om samen leiding te geven aan een nieuwe beleidsdirectie

Deze opdracht volgde op de samenvoeging van twee oude directies tot een nieuwe bij een ministerie. De nieuwe directeur wilde “externe oriëntatie” als leitmotiv voor de nieuwe directie hanteren: de directie is het meest effectief als in samenspraak met de stakeholders beleid wordt gemaakt en geregisseerd. Om samen leiding te geven aan dat veranderproces was het noodzakelijk dat het MT als één team zou gaan samenwerken aan de primaire taak: het aansturen van de nieuwe directie.

Dit traject bestaat uit een aantal intensieve werksessies met het hele MT. Tijdens die sessies werken we afwisselend aan de taak en aan de onderstroom die onherroepelijk op tafel komt te liggen. We voeren het goede gesprek, zo nodig wordt oude rommel opgeruimd en het team komt nader tot elkaar. En vervolgens maken we stappen in de taak van het team, hoe die georganiseerd is, waar dat beter kan en hoe dat te realiseren.

Naast de werksessies is er iedere 2 maanden een MT lunch die in het teken staat van de ontwikkeling van het persoonlijke en collectieve leiderschap.

insights logo

Opdrachtgevers

Aanbevelingen

  • Maarten van Heugten, teamleider kwaliteit bij HHNK

    "Almer is een vakman en een prettige persoonlijkheid. Met zijn vriendelijke, open en persoonlijke stijl weet hij een... LEES VERDER >>

  • Angela Uijtdewilligen, directeur BPZ van het Ministerie van VWS

    "Almer heeft mij en mijn team van adviseurs nu al weer 3 keer begeleid bij onze teamontwikkeling en ontwikkeling van... LEES VERDER >>

Een vrijblijvende afspraak?

06 425 24 625 of info@depubliekeadviseur.nl