...

Laatste Blogs

naar almers blog

Wat doet De publieke adviseur?

De publieke adviseur ondersteunt teams en teamleiders om hun team effectief en geïnspireerd te maken. Omdat dat nu meer dan ooit nodig is in de publieke sector. En omdat investeren in teams zich dubbel en dwars terug verdient. Voor de mensen in het team, voor het team zelf en uiteindelijk voor de hele organisatie.

De publieke sector in verandering

Wij leven en werken in de tijd van misschien wel de grootste verandering sinds de uitvinding van de bureaucratie. Budgetten staan onder steeds meer druk, taken worden geconcentreerd in grote uitvoeringsorganisaties, de ‘span of control’ van leidinggevenden wordt steeds groter en veel organisaties worstelen met de vraag hoe zij toegevoegde waarde kunnen leveren. Al dan niet in samenwerking met andere partijen in hun omgeving. Hoe de publieke sector er over 25 jaar uit ziet, niemand die het weet. Maar dan zullen we terugkijken en zien dat we nu midden in die verandering zitten.

Wat levert het op?

Organisaties met effectieve en geïnspireerde teams hebben een concurrentievoordeel. Mensen in dergelijke teams hebben een gevoel van zingeving en lopen net een stapje harder. Zij zijn beter in staat, te midden van al die veranderingen, de resultaten te boeken die nodig zijn. Of het nu gaat om meer invloed uit te oefenen in de (beleids)arena’s, om een betere dienstverlening of om gezamenlijk leiding te geven aan de organisatie. Kortom, effectieve en geïnspireerde teams maken het verschil in de veranderende publieke sector.

Wie is De publieke adviseur?

De publieke adviseur is opgericht door Almer Toby. De publieke adviseur werkt samen met diverse partners, voor meer informatie zie de contactpagina.

insights logoDe publieke adviseur is de drijvende kracht achter Insights voor en door de overheid. Insights is een toegankelijk instrument dat ondersteunt bij de ontwikkeling van individu, team en organisatie. Wij hebben ruime ervaring bij het toepassen van Insights bij de veranderingen die nu gaande zijn binnen de overheid.

Een vrijblijvende afspraak?

06 425 24 625 of info@depubliekeadviseur.nl